ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Νάξος,  30/04/2012 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                       
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  Αρ. πρωτ.: οικ.5835
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ.: 2285360100-121-153

«Πρόσκληση  για την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς  για  την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ   Του Δήμου  Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων καλεί όλους τους ενδιαφερομένους  να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου  για  την< προμήθεια παγκακιών για χώρους πρασίνου & Αναψυχής   του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων> έως την 9/05/2012 ημέρα Τετάρτη στις 12:00μμ, ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.871,60 € μαζί με το Φ.Π.Α 16%.
Τα υλικά περιγράφονται στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθεί και ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  πρόσκλησης. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τις προδιαγραφές από το γραφείο προμηθειών του Δήμου. Nάξου  Μικρών Κυκλάδων (τηυλ. 2285360121-153 ) και στο διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στην Θεματική ενότητα Διαγωνισμοί  Η παράδοση των υλικών θα γίνεται μετά  από συνεννόηση με την Υπηρεσία από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την ισχύουσα Νομοθεσία του ΕΚΠΟΤΑ.

Συνημμένα Αρχεία:
Τεχνική Περιγραφή

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ καα
Δημήτρης Λιανός  Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.