ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 02-09-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 923
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Γιακουμή Χριστίνα
Τηλέφωνο :2285024259
e-mail : dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την δαπάνη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» έως την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021, 10,00π.μ. Η δαπάνη περιλαμβάνει την προμήθεια των κάτωθι ειδών :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Φ.ΠΑ.
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ GEL 500ml, ΗΠΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ, ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ Ή ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΛΚΟΟΛΩΝ (ΑΙΘΑΝΟΛΗ, ΙΣΟΠΡΟΠΑΝΟΛΗ Ή ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ) ΜΕ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 70% ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE ΤΕΜΑΧΙΑ 24 5,20 € 124,80 € 6%
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΧΕΡΙΩΝ ΥΓΡΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 8,50 € 85,00 € 6%
ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 50ΤΜΧ ΤΕΜΑΧΙΑ 70 27,00 € 1.890,00 € 6%
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LATEX 100άδα , ΜΕΓΕΘΟΥΣ medium ΤΕΜΑΧΙΑ 120 5,00 € 600,00 € 24%
ΣΥΝΟΛΟ 2.699,80 €
24% 6% ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 600,00 € 2.099,80 € 2.699,80 €
Φ.Π.Α 144,00 € 125,99 € 269,99 €
ΣΥΝΟΛΟ 744,00 € 2.225,79 € 2.969,79 €

Η παράδοση των παραπάνω ειδών μπορεί να γίνει τμηματικά έως 31 Οκτωβρίου σε συνεννόηση με την Επιχείρηση. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο βενζινάδικο REVOIL (Φηκάς). Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.
Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σχόλια are closed.