ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΝΑΞΟΣ 18-07-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ: 11802 
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ –ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2285360153
ΦΑΧ:22850-23570
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ   
Προς Κάθε ενδιαφερόμενο 
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  >> . 
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκειμένου να αναθέσει  απευθείας  την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ) 
βάσει της τεχνικής έκθεσης της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου μας σας καλεί το καθένα σας που ασχολείται με την εμπορεία και διάθεση των ανωτέρω να εκδηλώσει ενδιαφέρον καταθέτοντας Κλειστή την οικονομική σας προσφορά  στο πρωτόκολλο του Δήμου   έως και την  Tρίτη  26- 07-2016  και ώρα 15:00μμ,        
Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των   2.999,56  € μαζί με το Φ. Π. Α 24%. για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχει   .
Η  ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση με απόφαση του Δημάρχου στον προμηθευτή ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη προσφορά.  
Τα είδη του εξοπλισμού του αλιευτικού καταφυγίου )   αναγράφονται στην Τεχνική περιγραφή-ενδεικτικό προϋπολογισμό    που ακολουθεί  και τα  οποία  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  πρόσκλησης. 
Η προθεσμία  Παράδοσης της εν λόγο προμήθειας  του Δήμου, θα αναφέρεται μέσα στο συμφωνητικό.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την ισχύουσα Νομοθεσία του ΕΚΠΟΤΑ. 

O Προϊστάμενος του τμήματος  Προμηθειών 
Βερύκκοκος Σταμάτιος 
ΠΕ1 Διοικητικός 

Σχόλια are closed.