ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ    Νάξος, 24/12/2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό την Τετάρτη          29-01-2014 και ώρα 10:00 π.μ., για την ανάθεση του έργου «Προσθήκη – προσαρμογή εγκαταστάσεων για την λειτουργία μονάδων    αφαλάτωσης Δ.Κ. Σχοινούσας Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων   », με συνολικό προϋπολογισμό 31.320,00 €. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, μέχρι τις         25-01-2014. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360113, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Κιουλαφής Ειρηναίος και γνωστοποίηση των τευχών δημοπράτησης στο «www.e-naxos.eu».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
κ.α.α.
Tοτόμης Πρωτονοτάριος Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.