Προσκλήσεις συνεδρίασης τοπικού συμβουλίου και λαϊκής συνέλευσης ΤΚ Μονής 25-26/01/2024