ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ ΝΑΞΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Περιβάλλοντος
Γραφείο Διαχείρισης Οχημάτων και Μηχανημάτων                                  Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Γουρζή Μαρία
Τηλέφωνο: 2285360126

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την υποβολή κλειστής προσφοράς για την Ετήσια Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων και Μοτοσυκλετών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την περίοδο από 07/03/2023 έως 07/03/2024.
Δια της παρούσης,
ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση κλειστών προσφορών στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, την Τετάρτη 14/12/2022 με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 08.00 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 12.30 μ.μ.
Η εν λόγω υπηρεσία αφορά στο διάστημα από 07/03/2023 μέχρι 07/03/2024 και δεσμεύει τους Κ.Α.
10-6253, 15-6253, 20-6253, 20-6252, 25-6253, 25-6252, 30-6253, 30-6252, 35-6253, 40-6253 και 50-6253 με τίτλο «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων/Μηχανημάτων» του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2022 – 2023 με συνολικό ποσό 18.300,00 €.
Κριτήριο για την ανάδειξη του αναδόχου θα είναι η χαμηλότερη τιμή και το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού ετήσιων ασφαλίστρων, των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοσυκλετών.
Σε περίπτωση ύπαρξης όμοιων προσφορών ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί με κλήρωση, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της σχετικής υπηρεσίας με δική τους ευθύνη.

ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Βαθρακοκοίλης Νικόλαος

Σχόλια are closed.