ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Νάξος 27/08/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                      Αρ.Πρωτ.: οικ. 1162
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                           Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης          Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 20η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 31/08/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής νηπίων για εγγραφή νηπίων στον 1ο και 2ο Παιδικό Σταθμό σχολ. έτους 2018-19.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.