ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

           Νάξος, 28-11-2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            Αρ. Πρωτ. – Οικ. 20746-

   ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

   

         ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

   

 

   
  ΠΡΟΣ:  Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

     

 

            KOIN.:

 

 

 

Γραφείο Δημάρχου.

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για επανάληψη ματαιωθείσας συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

 

Μετά την ματαίωση της κατά την 28-11-2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ.:20357/23-11-2018 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση την Δευτέρα 03 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ανάκληση της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε. – σφράγιση καταστήματος ως «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος – Αναψυχής» ιδιοκτησίας κ. Ματθαίου Κιουλαφή του Μιχαήλ, με διακριτικό τίτλο «MISHA BAR», που λειτουργεί στη περιοχή «Αλμυρό» Πλάκας της Τ.Κ. Βίβλου.

 

   

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

     
     

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

     

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

(Με σειρά εκλογής)

  1. Σέργης Νικόλαος
  2. Παντελιάς Ευάγγελος
  3. Σιδερής Νικόλαος
  4. Τσολάκης Ιωάννης
  5. Μανιός Δήμητριος
  6. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος

Σχόλια are closed.