Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείστε στην με α/α 12η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 30/10/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ :
Αίτηση Σφυρόερα Σταματίου του Κων/νου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας)-Αναψυχής» στην Τ.Κ. Γλινάδου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

 

Σχόλια are closed.