ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκί
24-04-2024
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ : 17
Δημοτική Κοινότητα Χαλκείου Προς Μέλη Τοπ. Συμβουλίου
(όπως Πίνακας αποδεκτών)

Ταχ. Διευθ. : Χαλκί Τ.Κ.84302
Τηλ.- : 2285031208

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, σας καλώ στη 4η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου που θα γίνει στο Γραφείο της Κοινότητας Χαλκείου στις 27-04-2024 ημέρα Σάββατο και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

1. Κοπή δένδρων στο Χαλκί Νάξου

Η Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου

Μάκαρη Ευδοξία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τοπικοί Σύμβουλοι
Βλασερός Νικόλαος
Παραράς Εμμανουήλ

Σχόλια are closed.