ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Βίβλος 27/05/2024
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ και
ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 34
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΟΥ
Προς:
Τα μέλη Γ.Σ.
1. Ζεύλη Νικόλαο
2. Σκάρκο Σπυρίδων
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε να προσέλθετε στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητηας Βίβλου την 29η Mαϊου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00 μ.μ. για τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Εξέταση  αιτήματος του Ευάγγελου Δ. Μαργαρίτη περί κλαδέματος δένδρου στην περιοχή Μπλουμάς έναντι της πατρικής του οικίας.
Τρέχοντα θέματα
Ωρα έναρξης: 21:00 –λήξης 23:00
Διάρκεια: 2 ώρες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ. Κ.
ΡΕΦΕΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Σχόλια are closed.