ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                  Νάξος 17/8/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού                                                                                                                           Αρ.Πρωτ.: οικ.1019
Αθλητισμού Περιβάλλοντος
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
ΓραφείοΥποστηρικτικών Υπηρεσιών                       

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                                                                                                                                              Προς :
Ταχ. Κώδ.: 843 00                                                                                                                                                                   Μέλη του Δ.Σ.
Πληρ.: Σοφικίτη Χριστίνα
Τηλ.: 22850 29423 Φαξ 2285029249

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 17η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. στις 21/8/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, με  τα κάτωθι  θέματα  ημερησίας διατάξεως:

  1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων καλοκαιρινών εκδηλώσεων του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2017.
  2. Έγκριση: α) διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων»,  β) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, γ) έγκριση τρόπου διενέργειας διαγωνισμού.

 

 

                                                                                                                                                                                                                 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

                                                                                                                                                                                                                   Μαρούλης Μιχαήλ

Σχόλια are closed.