ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος 13/04/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                    Αρ.Πρωτ.: οικ. 212
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης                                   Προς:
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων                            Κάθε ενδιαφερόμενο
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Τηλ.: 22850 29423 – 22850 26450
Fax: 22850 29249

Πρόσκληση  για την υποβολή κλειστών οικονομικών προσφορών».

Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης 
σας καλεί για την κατάθεση κλειστής οικονομικής προσφοράς στο πρωτόκολλο του Νομικού Προσώπου, 
για τις ακόλουθες προμήθειες και εργασίες, έως την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016 και ώρα 10:30, ως ακολούθως:
Α. «Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών χειροτεχνίας για τις ανάγκες του 1ου και 2ου παιδικού σταθμού του 
Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων», ενδεικτικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 350,00 €.
Β. «Υπηρεσίες βιντεοσκόπησης και φωτογράφισης της Πρωτομαγιάτικης εκδήλωσης στον Κούρο στην
Τ.Κ. Μελάνων του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων» ενδεικτικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 370,00 €.
Γ. «Προμήθεια ειδών κεράσματος για την εκδήλωση ‘Τα Λαζαράκια της Μονής' στην Παναγία Δροσιανή
στην Τ.Κ. Μονής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» ενδεικτικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 350,00 €.
Δ. «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη διαμόρφωση της αίθουσας του Λαογραφικού Μουσείου
στο Πολιτιστικό Κέντρο Απεράθου, στην Τ.Κ. Απεράθου» ενδεικτικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 399,90 €.
Ε. «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη διαμόρφωση της αίθουσας του Λαογραφικού Μουσείου στο
Πολιτιστικό Κέντρο Απεράθου, στην Τ.Κ. Απεράθου» ενδεικτικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 400,00 €.
ΣΤ. «Εργασίες μετά υλικών για τη διαμόρφωση της αίθουσας του Λαογραφικού Μουσείου στο
Πολιτιστικό Κέντρο Απεράθου στην Τ.Κ. Απεράθου» ενδεικτικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 2.000,00 €.
Ζ. «Ετήσια συντήρηση ανελκυστήρα γραφείων διοικήσεως»  ενδεικτικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 1.800,00 €.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να καταθέσει προσφορά για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες ξεχωριστά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου
για αντίγραφα των σχετικών μελετών.
Η κάθε εργασία ή προμήθεια  θα εκτελεστεί με την ισχύουσα Νομοθεσία του Π.Δ. 28/80 ή ΕΚΠΟΤΑ αντίστοιχα.

      
                                                                                           Ο Πρόεδρος
                                                       
                                                                                   Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

Σχόλια are closed.