ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 13η Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση γεωτρήσεων νερού ύδρευσης.
2. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πόσιμου νερού αφαλάτωσης ελάχιστης ποσότητας 2.000 m3 / ημέρα και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
3. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Λειτουργία, Διαχείριση και Προβολή των Μουσείων της δημοτικής Κοινότητας Απεράθου και του θεατρικού Μουσείου ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ για το έτος 2024».
4. Κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗΚΕΔΝΑ) του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, της Τράπεζας Ελλάδος.
5. Έγκριση διαγραφής οφειλών παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
6. Λήψη απόφασης περί διαγραφής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής (Α.Κ. του Ε).
7. Έγκριση της υπ’ αρ. 195/2024 απόφασης Δημάρχου αναφορικά με την κατεπείγουσα υπηρεσία φυτο-υγειονομικής εξυγίανσης πλατάνων Βρύσης Δ. Κ. Δανακού.
8. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
9. Έγκριση παράστασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου.

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.