ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 9η Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00  που θα πραγματοποιηθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Καθορισμός ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο και ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 από το έτος 2024 και εφεξής.
2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού δημοτικών τελών ύδρευσης, άρδευσης αποχέτευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2024.
3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2024.
4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων έτους 2024.
5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού τελών αθλητισμού και πολιτισμού έτους 2024.
6. Μείωση –απαλλαγή δημοτικών τελών καθαριότητας , ηλεκτροφωτισμού και τελών ύδρευσης – αποχέτευσης για ειδικές κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων για το έτος 2024.
7. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
8. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων
9. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.