ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 17η Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της σύμβασης του έργου «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΛΙΓΜΩΝ ΚΑΝΞ(Κρατικού Αερολιμένα Νάξου)» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
2. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες των εργολαβιών παροχής υπηρεσιών: «Υπηρεσίες παροχής τροφής και καθαριότητας στους σταθμούς σίτισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» .
3. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για δικαστική εκπροσώπηση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
4. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
5. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.