ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                  Νάξος,  08-11-2013
843.00 Νάξος                                                      α.π.: 201
Τηλ:2285360155
Προς;

τα Μέλη του Δ.Σ της Δημοτικής            Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στην δέκατη όγδοη τακτική συνεδρίαση την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 14:00  στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.     Απόφαση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τις μισθολογικές περιόδους  Οκτωβρίου 2013 και δόσης ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών παρελθουσών ετών.
2.     Απόφαση καταβολής Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών Ε΄ Διμήνου 2013.
3.     Λήψη απόφασης για ανανέωση των συμβάσεων των υπαλλήλων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
4.     Λήψη απόφασης για έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής προμηθευτών.
5.     Καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι και Γραφείου Επιχείρησης.
6.     Λήψη απόφασης για έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής μισθοδοσίας προσωπικού
7.     Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής προσλήψεων για την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2013
8.     Λήψη απόφασης για διοργάνωση εκδήλωσης για τις 17 Νοεμβρίου στο ΚΑΠΗ, έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας αναθέσεις.
9.     Λήψη απόφασης για διοργάνωση εκδρομής του ΚΑΠΗ στην περιοχή της Τραγαίας, έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας αναθέσεις.
10.   Λήψη απόφασης για ίδρυση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με ειδικές ανάγκες. (Κ.Δ.Α.Π -ΜΕΑ).
11.   Λήψη απόφασης για τον τρόπο λειτουργίας, στελέχωσης, παρεχόμενων υπηρεσιών κλπ του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με ειδικές ανάγκες. (Κ.Δ.Α.Π -ΜΕΑ).

Τρέχοντα θέματα

 Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Στυλιανός Μαυρογιαννόπουλος

Σχόλια are closed.