ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 25-09-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 17160

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νάξου, Κορώνου, Απειράνθου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)Προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων Σκαδού, Μέσης, Κεραμωτής, Μονής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4)Προς τον πρόεδρο του Σωματείου Σμυριδεργατών Όρμου Λιώνα Νάξου, κ. Κουμερτά Νικόλαο.

Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020),
γ) το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
δ) το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ε) την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
στ) την εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00μ.μ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την άμεση λειτουργία των ορυχείων Σμύριδας Νάξου για το έτος 2020.
2. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων .
4. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
5. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.
6. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
7. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Γ΄δόση έτους 2020, για λειτουργικές δαπάνες και επισκευή και συντήρηση Σχολικών Μονάδων για το έτος 2020).
8. Λήψη απόφασης επί αιτήματος ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΥ Α.Ο.Ν. και Σ.Ε.Β.Α.Σ. Νάξου, για παραχώρηση του κλειστού Γυμναστηρίου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ» και του γηπέδου του Δ.Α.Κ. Νάξου.
9. Έγκριση ή μη άδειας παραχώρησης χώρου για τη διεξαγωγή των αγώνων των τοπικών πρωταθλημάτων
της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων, της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων και της Τοπικής Επιτροπής Βόλεϊ Κυκλάδων.
10. Έγκριση προγράμματος λειτουργίας κλειστού Γυμναστηρίου «Δημήτριος Περιστεράκης», Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Νάξου, Γηπέδου Αγίου Αρσενίου και Γηπέδου «ΓΙΑΓΚΟΣ ΓΡΑΤΣΙΑΣ».
11. Ψήφιση Κανονισμού Προσωπικού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (υπ’ αρ. 45/2020 απόφασης Δ.Κ.Ε.).
12. Έγκριση διαγραφής και εγγραφής νηπίων στους 1ο και 2ο Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
13. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Στήριξης Κέντρου Υγείας – Νοσοκομείου Νάξου.
14. Ορισμός υπολειπόμενου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Στήριξης Κέντρου Υγείας – Νοσοκομείου Νάξου.
15. Γνωμοδότηση επί αιτήματος κα. ΦΛΩΡΑ ΜΑΚΑΡΗ για την έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών για διαπίστωση κοιτάσματος μαρμάρου σε δημοτική έκταση 145.114,73τ.μ. στη θέση «ΡΑΧΗ ΚΑΡΑ – ΑΝΙΑΣ» Κοινότητας Μονής, της νήσου Νάξου (υπ’ αρ. 10/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.