ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς όλους τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3) Προς όλους τους Προέδρους των Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 13 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 19.00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2020.
2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή Συνδέσεων Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης Παραλιακών Οικισμών».
3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανακαίνιση Δημοτικών WC Χώρας Νάξου».
4. Έγκριση ή μη ανανέωσης συμβάσεων μισθώσεων ακινήτων στέγασης των γραφείων της Υπηρεσίας Δόμησης στη Δ.Κ. Νάξου.
5. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο διεθνές πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» για το έτος 2020.
6. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Δ΄δόση έτους 2019).
7. Ορισμός μέλους για την σύσταση της Επιτροπή Παράδοσης & Παραλαβής Ακινήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
8. Λήψη απόφασης για την σύναψη δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας: «Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Δρυμαλίας, Κοινότητας Σχοινούσας και Κοινότητας Δονούσας».
9. Λήψη απόφασης για την σύναψη δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας: «Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Νάξου, Κοινότητας Ηρακλειάς και Κοινότητας Κουφονησίων».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.