ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 17/12/2019 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 23319

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 18 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.

Η συνεδρίαση για το θέμα κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω ακυρώσεως από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, της υπ’ αρ . 157/30-09-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για το διορισμό μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, και την ανάγκη άμεσης λειτουργίας των οργάνων του Νομικού Προσώπου για την αντιμετώπιση άμεσων ζητημάτων, όπως ενδεικτικά προϋπολογισμός κλπ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.