ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 23/12/2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 23954

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νάξου, ∆ονούσας, Ηρακλειάς, Κουφονησίων, Σχοινούσας, Φιλωτίου, Γαλανάδου, Γλινάδου, Σαγκρίου, Χαλκείου, Κορωνίδας, Βίβλου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3) Προς τον Προέδρο της Κοινότητας Ποταμιάς

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 27 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 13.00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση υποβολής πρότασης συμμετοχής στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», με τίτλο: «∆ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος στα µικρά νησιά της Περιφέρειας» για τα νησιά των Μικρών Κυκλάδων (∆ονούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσι, Σχοινούσα).
2. Έγκριση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή – Επισκευή WC στο Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου».
4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Πλακοστρώσεις Οδών».
5. Έγκριση παράτασης διάρκειας συμβάσεων υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών για την πράξη ΒΙΟΜΑ – Αποκεντρωμένη διαχείριση των βιοαποβλήτων και Αξιοποίησή τους με χρήση εναλλακτικών και καινοτόμων συστημάτων επεξεργασίας».
6. Λήψη απόφασης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής της κάτωθι υπηρεσίας: «Καθαρισμός παραλιών νήσου Νάξου», στις Δημοτικές Ενότητες του νησιού.
7. Λήψη απόφασης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής της κάτωθι υπηρεσίας: «Καθαρισμός παραλιών Μικρών Νησιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
8. Λήψη απόφασης για μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στη Κ. Νάξου, Κ. Γαλανάδου, Κ. Γλινάδου, Κ. Ποταμιά, Κ. Σαγκρίου , Κ. Χαλκείου, Κ. Κορωνίδας».
9. Λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτου για λειτουργικές ανάγκες στη Κοινότητα Φιλωτίου.
10. Σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
11. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Συμπληρωματική κατανομή 2019).
12. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.