ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 20/01/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 1515

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νάξου, Κουφονησίων, Κυνιδάρου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αντικατάσταση παραιτηθέντος αναπληρωματικού μέλους από την Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2. Ορισμός δημοτικού συμβούλου ως μέλος της Επιτροπής λειτουργίας της Δομής «Κοινωνικό Φαρμακείο» Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
3. Λήψη απόφασης για παράταση ή μη σύμβασης εκμίσθωσης της αίθουσας «ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ» μετά κυλικείου, του χώρου αναμονής και των βοηθητικών χώρων στο Δημαρχιακό Μέγαρο στη Χώρα Νάξου.
4. Έγκριση παράτασης σύμβασης: «Μελέτη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Κυνιδάρου».
5. Έγκριση πληρωμής χρηματοδοτούμενων μισθωμάτων έτους 2020.
6. Λήψη απόφασης για αλλαγή στην σύμβαση μίσθωσης ακινήτου στη θέση «Φουντάνα» για χώρο στάθμευσης οχημάτων.
7. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 195/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθαρισμός εσωτερικών χώρων» στις Δημοτικές Κοινότητες Δονούσας, Ηρακλειάς, Σχοινούσας και Κουφονησίων, όσον αφορά την Κοινότητα Κουφονησίων.
8. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές έτους 2020 και συγκρότηση αυτών.
9. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου Δ.Λ.Τ.Νάξου, έτους 2020.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.