ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 21/02/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 3638

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νάξου, ∆ονούσας, Ηρακλειάς, Κουφονησίων, Σχοινούσας, Κυνιδάρου, Κορωνίδας, Κορώνου, Απειράνθου, Αγίου Αρσενίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 26 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «∆ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος στα µικρά νησιά της Περιφέρειας» για τα νησιά των Μικρών Κυκλάδων (∆ονούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσι, Σχοινούσα).
2. Έγκριση μελέτης «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο ΕΠΑΛ Νάξου» και υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου, άξονας προτεραιότητας 3 «Βελτίωση Βασικών Υποδομών», με τίτλο «Υποδομές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης».
3. Έγκριση παράτασης σύμβασης: «Μελέτη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Κυνιδάρου».
4. Έγκριση αιτήματος παράτασης σύμβασης προμελέτης του έργου: «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ακαθάρτων οικισμού Κορωνίδας Δήμου Δρυμαλίας».
5. Έγκριση αιτήματος παράτασης σύμβασης προμελέτης του έργου: «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ακαθάρτων οικισμού Κορώνου Δήμου Δρυμαλίας».
6. Έγκριση αιτήματος παράτασης σύμβασης προμελέτης του έργου: «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ακαθάρτων οικισμού Απεράθου Δήμου Δρυμαλίας».
7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Κόρωνο για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας».
8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση τμήματος παλαιού αγωγού αποχέτευσης στην περιοχή Αι Γιάννη Χώρας της Δ.Κ. Νάξου».
9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής οδού στη Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».
10. Λήψη απόφασης για παράταση ή μη σύμβασης εκμίσθωσης της αίθουσας «ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ» μετά κυλικείου, του χώρου αναμονής και των βοηθητικών χώρων στο Δημαρχιακό Μέγαρο στη Χώρα Νάξου.
11. Λήψη απόφασης για αλλαγή στην σύμβαση μίσθωσης ακινήτου στη θέση «Φουντάνα» για χώρο στάθμευσης οχημάτων.
12. Έγκριση ή μη ανανέωσης συμβάσεων μισθώσεων ακινήτων στέγασης των γραφείων της Υπηρεσίας Δόμησης στη Κοινότητα Νάξου.
13. Λήψη απόφασης καθορισμού περιεχομένου πράξης προκήρυξης επιλογής του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
14. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία: «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».
15. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2020.
16. Αντικατάσταση γραμματέα Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
17. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων, ιδιοκτησίας κ. Ευαγγέλου ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ του Παναγή, για να λειτουργήσει στη περιοχή «Αγίου Προκοπίου» Κοινότητας Αγ. Αρσενίου.
18. Έγκριση διαγραφής νηπίων από τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
19. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των συμβάσεων: α) Γήπεδο ποδοσφαίρου 11*11 ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΚΟΣ της ΤΚ Χαλκείου, β)Γήπεδο ποδοσφαίρου 11*11 στη Δ.Κ. Αγ. Αρσενίου.
20. Αποδοχή παραίτησης μέλους και προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και ορισμός νέου μέλους και προέδρου της Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
21. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 62/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στον καθορισμό αντιμισθίας του Προέδρου της.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.