ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 15/11/2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 20655

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νάξου, Aγίου Αρσενίου, Φιλωτίου, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 19 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα: 19.00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί του θέματος μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.
2. Λήψη απόφασης επί του θέματος μεταβολές σχολικών μονάδων Β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.
3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής οδού στην Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».
4. Λήψη απόφασης για παράταση ή μη σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στη θέση «Φουντάνα» για χώρο στάθμευσης οχημάτων.
5. Λήψη απόφασης για την μίσθωση γεωτρήσεων για την Δ.Ε. Νάξου, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών ύδρευσης.
6. Λήψη απόφασης για τον διορισμό μελών και την συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
7. Καθορισμός οργάνου που θα ασκεί την αρμοδιότητα για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των παραβάσεων των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 43650/19 στους παιδότοπους που ανήκουν στη δικαιοδοσία του Δήμου.
8. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
9. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού, οικον. έτους 2019, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
10. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 191/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 155/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό υπαλλήλων για την υπογραφή επιταγών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
11. Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για συντηρήσεις και επισκευές.
12. Έγκριση ή μη έκτακτης επιχορήγησης της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
13. Παραχώρηση ή μη αύλειων χώρων σχολικών μονάδων σε αθλητικούς συλλόγους.
14. Παραχώρηση ή μη αιθουσών 2ου Γυμνασίου για την υλοποίηση του Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.
15. Παραχώρηση ή μη αιθουσών του ΕΠΑΛ και του 1ου Γυμνασίου και εργαστηρίων του Ε.Κ. Φιλωτίου στο Δ.ΙΕΚ Νάξου.
16. Παραχώρηση ή μη αιθουσών του 3ου Δημοτικού Σχολείου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου.
17. Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων, ιδιοκτησίας Κυριάκου Μαντζουράνη, στη περιοχή «Κόττη» Χώρας Νάξου.
18. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 57/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου Δ.Λ.Τ.Νάξου. έτους 2019».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Comments are closed.