ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Nάξος, 19-04-2013                   
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                           
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                  Αρ. Πρωτ:47                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (5η/2013)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της   Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου      

    Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας(Δημαρχείο) στις 22 Απριλίου  2013 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11.00  με θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Αποκατάσταση-Επέκταση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης και αντικατάσταση χαλασμένων δικλείδων Δ.Κ. Νάξου-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος. ».

Το θέμα κρίνεται επείγον λόγω της επικείμενης  συζήτησής του  στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 23 Απριλίου 2013.
Τρέχοντα θέματα.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

Παπαδόπουλος Σπυρίδων

Σχόλια are closed.