ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 03.07.2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρ.: 10891
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Μάρθα-Αγγελική Βαλτάσσαρ
Τηλέφωνο: 2285360156
FAX: 22850-23570

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : Μίσθωση σκαπτικού

μηχανήματος για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης

Συνημμένο έγγραφο πατήστε εδώ

Σχόλια are closed.