ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 24-06-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 28η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε ιδιώτες της υπηρεσίας «Καθαρισμός εσωτερικών χώρων κτιρίων» στις Δημοτικές Κοινότητες Δονούσας – Ηρακλειάς – Σχοινούσας – Κουφονησίων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης νέου ιατρείου Κοινότητας Σχοινούσας (ΑΟΕ 228/2022).
3. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
4. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης 500,00 ευρώ σε βάρος του γενικού Κ.Α. 00-6733.001 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» και έγκριση κατάστασης οικονομικά αδύνατων πολιτών.
5. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
6. Σύσταση ή μη Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ΔΛΤΝάξου από τον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
7. Ορισμός ή μη υπαλλήλου/ων για την «Παροχή Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) και Έργο Συμμόρφωσης (GDPR)» για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (GDPR).
8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.
9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.
10. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.