ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 26-10-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων που θα πραγματοποιηθεί 27 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην πρόταση Euro-MED Interreg «MEDWASTE» με τίτλο: Holistic waste management model for the transition to circular and efficient economy in the EuroMediterranean decentralized areas.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της προθεσμίας υποβολής της πράξης, η οποία λήγει την Πέμπτη 27/10/2022 και ώρα 14:00 και δεν μπορούσε να γίνει νωρίτερα, γιατί εκκρεμούσε η οριστικοποίηση του προϋπολογισμού του έργου από το εταιρικό σχήμα που μετέχει σε αυτό.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.