ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Νάξος, 11-11-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 15η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου τέλους 2% (ΓΡΥΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α.Ε.).
2. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου τέλους 2% (ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ).
3. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου τέλους 2% (ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΥ).
4. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου τέλους 2% (Θ. ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΣ – Α. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Ο.Ε.).
5. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.
6. Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς από Δήμο Μυκόνου και Πιτταρά Ευστάθιο κτηνιατρικών φαρμάκων και αναλωσίμων υλικών χειρουργείου για εθελοντική δράση δωρεάν στειρώσεων αδεσπότων γατών στην Κοινότητα Κουφονησίων από εθελοντή κτηνίατρο της Ε.Ε.
7. Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Σφαγείου στη θέση ’’Ξηρόκαμπος’’ της Δ.Ε. Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
8. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
9. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.
11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.