ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Νάξος, 09-12-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ             Αριθμ πρωτ. 22892
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 13η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συγκοινωνιακό έργο έτους 2023».
2. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Νάξου, Κοινότητας Ηρακλειάς και Κοινότητας Κουφονησίων».
3. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Δρυμαλίας, Κοινότητας Σχοινούσας και Κοινότητας Δονούσας».
4. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας σύναψης ανάθεσης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων 2023»
5. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια « Προμήθεια υδραυλικών υλικών συντήρησης δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης του δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»
6. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023».
7. Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής , φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση –παραχώρηση θέσης περιπτέρου στην Κοινότητα Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
8. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων 2023»
9. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 73/2022 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης η οποία αφορά αναμόρφωση (11η) του προϋπολογισμού της
οικ. έτους 2022.
10. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς.
11. Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ προπληρωμής ΧΕΠ Α 2395
12. Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ προπληρωμής ΧΕΠ Α 2396
13. Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ προπληρωμής ΧΕΠ Α 2397
14. Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ προπληρωμής ΧΕΠ Α 2398
15. Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ προπληρωμής ΧΕΠ Α 2401
16. Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ προπληρωμής ΧΕΠ Α 2402
17. Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ προπληρωμής ΧΕΠ Α 2405
18. Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ προπληρωμής ΧΕΠ Α 2406
19. Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη του δανειστικού συμβολαίου για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στις υποδομές πόσιμου νερού και αποχέτευσης» του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων », ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
20. Λήψη απόφασης για διαγραφές οφειλών παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στον ορθό οφειλέτη
21. Διαγραφές οφειλών παραβάσεων Κ.Ο.Κ. λόγω είσπραξης από ΕΛΤΑ
22. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
23. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
24. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.
25. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

 

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.