ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 15-12-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 19η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2023.
2. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου.
3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
4. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2022-2023.
5. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Φυτοτεχνική –αρδευτική αναβάθμιση και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου».
6. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης εκτέλεσης της υπηρεσίας κλαδέματος υψηλών δένδρων.
7. Έγκριση δήλωσης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στη Νάξο».
8. Έγκριση παράτασης του έργου: «Αγωγός μεταφοράς ακαθάρτων Τ.Κ. Σαγκρίου – Βίβλου».
9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης (αμιαντοσωλήνα) από δεξαμενή Αγίου Χρυσοστόμου έως Φαρμακείο Δέλλα Ρόκα και αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα του οδοστρώματος».
10. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την δαπάνη τοποθέτησης νέας παροχής Φ.Ο.Π. επιτοίχιων και επιστύλιων Φ.Σ. και 1 Στ. Χ.Τ. σε περιοχές των Κοινοτήτων της Απειράνθου, Φιλωτίου, Κυνιδάρου, Μέσης, Κεραμωτής Νάξου.
11. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την δαπάνη τοποθέτησης νέου Υ/Σ ΦΟΠ στην περιοχή “Μυρίση – Κανά” της Κοινότητας Κορωνίδας Νάξου.
12. Έγκριση πληρωμής για εξωσυμβατική χρήση μισθίου.
13. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
14. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
15. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χώρου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Σχοινούσας.
16. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων- 18μηνη (Β εξάμηνο 2023-έτος2024).
17. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή νέων τάφων & λοιπών εργασιών στα υφιστάμενα νεκροταφεία των Δ.Ε. Νάξου & Δρυμαλίας» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
18. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 381/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς την αξία του αντικειμένου της δωρεάς.
19. Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη του δανειστικού συμβολαίου για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στις υποδομές πόσιμου νερού και αποχέτευσης» του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
20. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.
21. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

 

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.