ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 17-01-2023
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ. 678
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων που θα πραγματοποιηθεί 17 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στακάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
2. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για το πρώτο θέμα λόγω του χρόνου έναρξης υποβολής των προτάσεων χρηματοδότησης (18-01-23), της διαδικασίας της αξιολόγησης από το Υπουργείο, του απαραίτητου χρόνου ετοιμασίας που απαιτείται και του περιορισμένου χρηματικού αντικειμένου χρηματοδότησης, και για το δεύτερο θέμα λόγω λήξης προθεσμίας υποβολής αιτημάτων πρόσληψης μόνιμου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας την 18-01-2023.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

 

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.