ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 02-02-2023
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων που θα πραγματοποιηθεί 03 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Σφαγείου στη θέση ’’Ξηρόκαμπος’’ της Δ.Ε. Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα εκ του λόγου ότι η εν θέματι δημοπρασία απέβη άγονη.
Τα δημοτικά σφαγεία στην Κ. Νάξου παραμένουν κλειστά ενώ επίκειται η περίοδος των Αποκρεών και εν συνεχεία λόγω του Πάσχα η ζήτηση θα αυξηθεί.
Είναι επιτακτική ανάγκη να λειτουργήσουν τα σφαγεία, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της περιόδου του Πάσχα, δεδομένου ότι το δημοτικό σφαγείο στο Φιλώτι αδυνατεί να ανταπεξέλθει στον όγκο εργασίας των ημερών με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στην αγορά και κατ’ επέκταση στην κοινωνία της Νάξου.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.