ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 24-02-2023
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 28η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023».
2. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης της υπηρεσίας: «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων» στις Κοινότητες Δονούσας, Ηρακλειάς, Κουφονησίων και Σχοινούσας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
3. Σύνταξη έκθεσης, κατάρτιση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2021 και υποβολή τους στο Δ.Σ.
4. Υποβολή στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων 4ου τριμήνου έτους 2022.
5. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
6. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
7. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη εκτέλεσης του Υποέργου 3 της Πράξης: MIS: 5038172 «BΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ».
8. Λήψη απόφασης περί άσκησης έφεσης κατά αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.