ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Νάξος, 07-07-2023
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων που θα πραγματοποιηθεί 07 Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
2. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης νέας δημοτικής γεώτρησης στο Γήπεδο της Κοινότητας Κορωνίδας Νάξου.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για το πρώτο θέμα λόγω προθεσμίας των διαδικασιών, και για το δεύτερο θέμα, λόγω της λειψυδρίας που έχει σημειωθεί σε όλη την επικράτεια του δήμου μας και πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα η ηλεκτροδότηση της νέας γεώτρησης Γηπέδου Κωμιακής με την προπληρωμή ποσού ως συμμετοχή του δήμου για τις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου για την άμεση αντιμετώπιση της έλλειψης νερού ύδρευσης στην Κοινότητα Κορωνίδας.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.