ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                               Νάξος, 11-12-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, την 11η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020), το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπ’ αρ. πρωτ. 1822/16.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις εγκ. 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020, 33282/29.05.2020, 60249/22.09.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Μετάθεση εκ νέου της ημερομηνίας αποσφράγισης του Διαγωνισμού με Α/Α 93548 για το έργο ’’Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης (αμιαντοσωλήνα ) από δεξαμενή Αγίου Χρυσοστόμου έως Φαρμακείο Δέλλα Ρόκα και αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα του οδοστρώματος’’».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι η αποσφράγιση του εν θέματι διαγωνισμού είχε ορισθεί την 14/12/2020, όμως τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού συνεχίζουν την απεργία – αποχή που έχει κηρύξει η ΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΟΕ ΟΤΑ, κ.λπ. έως 31/12/2020, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει νόμιμη απαρτία της επιτροπής για την αποσφράγιση του εν θέματι διαγωνισμού και πρέπει εγκαίρως να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες στο ΕΣΗΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.