ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 10/01/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 1050

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 13 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εξέταση ενστάσεων κατά διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την Μίσθωση Χημικών Τουαλετών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προϋπολογισμού έτους 2020.
2. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ VIRAL VIDEOS ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG MED CONSUME-LESS» Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.