ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Νάξος, 08-07-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 12η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Αγίου Αρσενίου».
2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρων για την κατασκευή παιδικών χαρών».
3. Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού και τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: «Αθλητικό κέντρο στη θέση Μαυρομοίρες της Τ.Κ. Απεράθου».
4. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
5. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
6. Άσκηση ή μη πρόσθετης παρέμβασης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών.
7. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2021.
8. Έγκριση της υπ’ αρ. 33/2022 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά αναμόρφωση (3η) του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2022.
9. Έγκριση 3ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την υλοποίηση του έργου: «Συντηρήσεις – επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων της ν. Νάξου».
10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.
11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.