ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΕΥΖΩΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ