Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού ύδρευσης-αποχέτευσης ΔΕ Δρυμαλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                               Νάξος  22-7-2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ. πρωτ.12342

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Πληρ. : Μιχάλης Τριαντάφυλλος

Τηλέφωνο: 2285360126

FAX:     2285023570

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ εξοπλισμού ύδρευσης-αποχέτεευσης ΔΕ Δρυμαλίας »

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ εξοπλισμού ύδρευσης-αποχέτεευσης ΔΕ Δρυμαλίας » από Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 έως Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  24.738,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

 

Ο  Αντιδήμαρχος

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Συνημμένο έγγραφο

Comments are closed.