ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Νάξος 16/07/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                      Αρ.Πρωτ.: οικ. 932
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                           Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης          Μέλη του Δ.Σ.

Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Καλείστε στην με α/α 18η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 20/07/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
2. Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων για προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2018.
3. Παράταση σύμβασης που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αθλητικού υλικού για το ανοικτό και κλειστό Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Νάξου».
4. Παραχώρηση ανοικτού και κλειστού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Νάξου.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.