ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Σαγκρί: 06/02/2024
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ   Αρ. Πρωτ.: 06
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΚ
Τ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΓΚΡΙΟΥ ΠΡΟΣ: Μέλη Τοπικού Συμβουλίου
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ KOIN.: Γραφείο Δημάρχου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σας προσκαλώ στην συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου που θα γίνει στο γραφείο της Κοινότητας στις 10-2-2024 ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
2) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
3) ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΔΡΟΜΟΥ
4) ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
5) ΛΑΚΟΥΒΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΥΧΝΙΟΥ
Ο Πρόεδρος του Τ. Συμβουλίου

ΣΚΟΡΔΙΑΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.