ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Νάξος, 20-09-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                        Αριθ. Πρωτ: 176

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (10η/2018)

 

   ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου

της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου

                                                                                                

       Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 24 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση για την αναγκαιότητα επέκτασης του νέου κοιμητηρίου Χώρας Νάξου στη θέση Τίμιος Σταυρός.
  1. Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  1. Έγκριση ή μη τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων ασφαλείας σε δρόμο στην περιοχή «Γρόττα» της πόλης της Νάξου.

 

Τρέχοντα θέματα


Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

  

Γιαννάκης Γεώργιος

Σχόλια are closed.