ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Νάξος 08/06/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                  Αρ.Πρωτ.: οικ. 490
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                       Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης      Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 11η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 14/06/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση ή μη απολογισμού του Νο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων οικον. έτους 2016.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Comments are closed.