ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 13Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Νάξος 08/06/2012
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ.Πρωτ.: οικ. 492
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                     Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης    Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 13η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 14/06/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Συγκρότηση ειδικής επιτροπής επιλογής νηπίων για εγγραφή στους παιδικούς σταθμούς κατά τη σχολική περίοδο 2018-2019.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.