Νάξος 08/08/2019

Αρ.Πρωτ.: οικ. 1095

 

Προς:

Μέλη του Δ.Σ.

 

 

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Καλείστε στην με α/α 16η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 12/08/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.       Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου έτους 2019.

2.       Έγκριση πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων έτους 2019».

3.       Παραχωρήσεις αθλητικών χώρων.

 

Ο Πρόεδρος

 

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.