ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 19Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Νάξος 15/09/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                  Αρ.Πρωτ.: οικ. 1123
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                       Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης      Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 19η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως
του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 25/09/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης
στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση εγγραφής νηπίων στο 1ο και 2ο παιδικό σταθμό.
2.Έγκριση χειμερινού προγράμματος του ανοικτού και κλειστού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Νάξου και του γηπέδου Αγίου Αρσενίου.

Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.