ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 19Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Νάξος 14/08/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                     Αρ.Πρωτ.: οικ. 1093
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης          Προς:
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων          Μέλη του Δ.Σ.
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 19η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 22/08/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου έτους 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018.

Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.