ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Νάξος 05/10/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                              Αρ.Πρωτ.: οικ. 1193

Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης            Προς:
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων            Μέλη του Δ.Σ.
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 20η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως
του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 09/10/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πρακτικών ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια τεχνητού χλοοτάπητα
για το γήπεδο Γιάγκος Γρατσίας Δ.Κ. Φιλωτίου».
2. Αποδέσμευση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2017.

Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.