ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 22Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Νάξος 24/09/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ.Πρωτ.: οικ. 1328
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                        Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης        Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 22η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 28/09/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου έτους 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018.

Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.